کمترین: 
13822.3
بیشترین: 
13822.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13822.3
زمان: 
11/27 10:20
قیمت دینار کویت امروز 27 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 13822.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":13822.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398