کمترین: 
486.3
بیشترین: 
486.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
486.3
زمان: 
11/27 10:20
قیمت کرون نروژ امروز 27 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 486.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":486.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398