کمترین: 
4178.1
بیشترین: 
4178.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4178.1
زمان: 
11/27 10:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 4178.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":4178.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398