کمترین: 
3171.3
بیشترین: 
3171.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3171.3
زمان: 
11/27 10:20
قیمت دلار کانادا امروز 27 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 بهمن 1397 , 3171.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":3171.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398