کمترین: 
3801.2
بیشترین: 
3801.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3801.2
زمان: 
11/27 10:20
قیمت ین ژاپن امروز 27 بهمن 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 بهمن 1397 , 3801.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":3801.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398