کمترین: 
796.5
بیشترین: 
796.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
796.5
زمان: 
11/27 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 27 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 796.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":796.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398