کمترین: 
5414
بیشترین: 
5414
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5414
زمان: 
11/27 10:20
قیمت پوند امروز 27 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 بهمن 1397 , 5414 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":5414}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398