کمترین: 
4742.7
بیشترین: 
4742.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4742.7
زمان: 
11/27 10:20
قیمت یورو امروز 27 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 27 بهمن 1397 , 4742.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":4742.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398