کمترین: 
11830
بیشترین: 
12300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12100
زمان: 
11/27 19:00
قیمت دلار امروز 27 بهمن 1397
قیمت دلاردر تاریخ 27 بهمن 1397 , 12100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 10:20","price":11840},{"date":"1397/11/27 11:40","price":11830},{"date":"1397/11/27 12:40","price":11960},{"date":"1397/11/27 13:30","price":11950},{"date":"1397/11/27 14:00","price":12300},{"date":"1397/11/27 15:20","price":12200},{"date":"1397/11/27 16:30","price":12100},{"date":"1397/11/27 17:20","price":12095},{"date":"1397/11/27 19:00","price":12100}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398