کمترین: 
1321.41
بیشترین: 
1321.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1321.41
زمان: 
11/27 03:00
قیمت اونس طلا امروز 27 بهمن 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1321.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 03:00","price":1321.41}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399