کمترین: 
66.26
بیشترین: 
66.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.31
زمان: 
11/27 02:08
قیمت نفت برنت امروز 27 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 66.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 00:32","price":66.35},{"date":"1397/11/27 01:08","price":66.29},{"date":"1397/11/27 01:32","price":66.26},{"date":"1397/11/27 02:08","price":66.31}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398