کمترین: 
2.624
بیشترین: 
2.634
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.634
زمان: 
11/27 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 27 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 2.634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 00:08","price":2.624},{"date":"1397/11/27 00:32","price":2.628},{"date":"1397/11/27 01:08","price":2.633},{"date":"1397/11/27 01:32","price":2.631},{"date":"1397/11/27 02:08","price":2.634}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398