کمترین: 
1.5735
بیشترین: 
1.5752
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.575
زمان: 
11/27 02:08
قیمت بنزین امروز 27 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 27 بهمن 1397 , 1.575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 00:08","price":1.5735},{"date":"1397/11/27 00:32","price":1.5752},{"date":"1397/11/27 01:08","price":1.5748},{"date":"1397/11/27 01:32","price":1.5745},{"date":"1397/11/27 02:08","price":1.575}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398