کمترین: 
618.88
بیشترین: 
618.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
618.88
زمان: 
11/27 00:08
قیمت گازوئیل امروز 27 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 618.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 00:08","price":618.88}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399