کمترین: 
55.68
بیشترین: 
55.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.81
زمان: 
11/27 02:08
قیمت نفت سبک امروز 27 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 55.81 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 00:08","price":55.68},{"date":"1397/11/27 00:32","price":55.74},{"date":"1397/11/27 01:08","price":55.73},{"date":"1397/11/27 01:32","price":55.77},{"date":"1397/11/27 02:08","price":55.81}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399