کمترین: 
124.28
بیشترین: 
125.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
125.93
زمان: 
11/27 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 27 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 27 بهمن 1397 , 125.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/27 00:00","price":124.28},{"date":"1397/11/27 03:00","price":124.3},{"date":"1397/11/27 06:00","price":124.36},{"date":"1397/11/27 09:00","price":124.68},{"date":"1397/11/27 12:00","price":125.2},{"date":"1397/11/27 15:00","price":125.37},{"date":"1397/11/27 18:00","price":125.7},{"date":"1397/11/27 21:00","price":125.93}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399