کمترین: 
64.28
بیشترین: 
64.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.28
زمان: 
11/26 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 26 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 26 بهمن 1397 , 64.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 16:32","price":64.28}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399