کمترین: 
1311.63
بیشترین: 
1316.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1316.94
زمان: 
11/26 15:00
قیمت اونس طلا امروز 26 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 26 بهمن 1397 , 1316.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 03:00","price":1312.49},{"date":"1397/11/26 03:30","price":1312.37},{"date":"1397/11/26 06:00","price":1311.63},{"date":"1397/11/26 06:30","price":1311.90},{"date":"1397/11/26 09:00","price":1312.99},{"date":"1397/11/26 09:30","price":1312.28},{"date":"1397/11/26 12:00","price":1314.76},{"date":"1397/11/26 12:30","price":1315.12},{"date":"1397/11/26 15:00","price":1316.94}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399