پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9738
بیشترین: 
2.0223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0223
زمان: 
11/26 23:32
قیمت نفت کوره امروز 26 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 بهمن 1397 , 2.0223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 00:08","price":1.9755},{"date":"1397/11/26 00:32","price":1.9745},{"date":"1397/11/26 01:08","price":1.9749},{"date":"1397/11/26 02:08","price":1.9739},{"date":"1397/11/26 03:08","price":1.9738},{"date":"1397/11/26 03:32","price":1.9755},{"date":"1397/11/26 04:08","price":1.9864},{"date":"1397/11/26 04:32","price":1.9826},{"date":"1397/11/26 05:08","price":1.9828},{"date":"1397/11/26 05:32","price":1.9785},{"date":"1397/11/26 06:08","price":1.9821},{"date":"1397/11/26 06:32","price":1.9788},{"date":"1397/11/26 07:08","price":1.9795},{"date":"1397/11/26 07:32","price":1.9802},{"date":"1397/11/26 08:08","price":1.9838},{"date":"1397/11/26 08:32","price":1.983},{"date":"1397/11/26 09:08","price":1.9809},{"date":"1397/11/26 09:32","price":1.9789},{"date":"1397/11/26 10:08","price":1.9781},{"date":"1397/11/26 10:32","price":1.9783},{"date":"1397/11/26 11:08","price":1.9788},{"date":"1397/11/26 11:32","price":1.9782},{"date":"1397/11/26 12:08","price":1.9815},{"date":"1397/11/26 12:32","price":1.981},{"date":"1397/11/26 13:08","price":1.9785},{"date":"1397/11/26 14:08","price":1.9768},{"date":"1397/11/26 14:32","price":1.9815},{"date":"1397/11/26 15:08","price":1.9838},{"date":"1397/11/26 16:08","price":1.9874},{"date":"1397/11/26 16:32","price":1.9933},{"date":"1397/11/26 17:08","price":1.9892},{"date":"1397/11/26 17:32","price":1.9945},{"date":"1397/11/26 18:08","price":2.0032},{"date":"1397/11/26 19:08","price":2.003},{"date":"1397/11/26 19:32","price":2.0021},{"date":"1397/11/26 20:08","price":2.0101},{"date":"1397/11/26 20:32","price":2.0152},{"date":"1397/11/26 21:08","price":2.0133},{"date":"1397/11/26 21:32","price":2.0126},{"date":"1397/11/26 22:08","price":2.011},{"date":"1397/11/26 22:32","price":2.0127},{"date":"1397/11/26 23:08","price":2.0179},{"date":"1397/11/26 23:32","price":2.0223}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398