کمترین: 
123.34
بیشترین: 
124.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
124.25
زمان: 
11/26 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 26 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 26 بهمن 1397 , 124.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 00:00","price":123.71},{"date":"1397/11/26 03:00","price":123.4},{"date":"1397/11/26 06:00","price":123.34},{"date":"1397/11/26 09:00","price":124.33},{"date":"1397/11/26 12:00","price":124.23},{"date":"1397/11/26 15:00","price":124.6},{"date":"1397/11/26 18:00","price":124.66},{"date":"1397/11/26 21:00","price":124.25}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398