کمترین: 
3656.6
بیشترین: 
3690.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3662.5
زمان: 
11/26 21:00
قیمت بیت کوین امروز 26 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 بهمن 1397 , 3662.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/26 00:00","price":3674.2},{"date":"1397/11/26 03:00","price":3656.6},{"date":"1397/11/26 06:00","price":3665.1},{"date":"1397/11/26 09:00","price":3681.9},{"date":"1397/11/26 12:00","price":3675},{"date":"1397/11/26 15:00","price":3678.6},{"date":"1397/11/26 18:00","price":3690.9},{"date":"1397/11/26 21:00","price":3662.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398