کمترین: 
62.94
بیشترین: 
62.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.94
زمان: 
11/25 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 25 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 62.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 16:32","price":62.94}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399