کمترین: 
373600
بیشترین: 
377700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
373600
زمان: 
11/25 14:55
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 25 بهمن 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 25 بهمن 1397 , 373600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:25","price":377700},{"date":"1397/11/25 12:40","price":377400},{"date":"1397/11/25 12:45","price":377200},{"date":"1397/11/25 13:30","price":375400},{"date":"1397/11/25 14:55","price":373600}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399