کمترین: 
1640000
بیشترین: 
1658000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1640000
زمان: 
11/25 14:55
قیمت مثقال طلا امروز 25 بهمن 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1640000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:25","price":1658000},{"date":"1397/11/25 12:40","price":1657000},{"date":"1397/11/25 12:45","price":1656000},{"date":"1397/11/25 13:30","price":1648000},{"date":"1397/11/25 14:55","price":1640000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398