کمترین: 
2904
بیشترین: 
2914
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2909
زمان: 
11/25 14:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 بهمن 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 2909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":2914},{"date":"1397/11/25 11:30","price":2912},{"date":"1397/11/25 12:00","price":2907},{"date":"1397/11/25 12:10","price":2908},{"date":"1397/11/25 12:20","price":2907},{"date":"1397/11/25 12:40","price":2908},{"date":"1397/11/25 13:00","price":2905},{"date":"1397/11/25 13:10","price":2904},{"date":"1397/11/25 14:40","price":2909}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398