کمترین: 
1507
بیشترین: 
1510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1510
زمان: 
11/25 14:40
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 25 بهمن 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1510 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":1510},{"date":"1397/11/25 11:30","price":1508},{"date":"1397/11/25 12:00","price":1507},{"date":"1397/11/25 14:40","price":1510}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399