کمترین: 
8703
بیشترین: 
8736
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8725
زمان: 
11/25 15:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 بهمن 1397 , 8725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":8736},{"date":"1397/11/25 11:30","price":8725},{"date":"1397/11/25 11:40","price":8724},{"date":"1397/11/25 11:50","price":8720},{"date":"1397/11/25 12:00","price":8710},{"date":"1397/11/25 12:20","price":8708},{"date":"1397/11/25 12:30","price":8705},{"date":"1397/11/25 12:40","price":8708},{"date":"1397/11/25 12:50","price":8703},{"date":"1397/11/25 13:00","price":8705},{"date":"1397/11/25 13:10","price":8707},{"date":"1397/11/25 13:20","price":8708},{"date":"1397/11/25 13:30","price":8709},{"date":"1397/11/25 13:40","price":8707},{"date":"1397/11/25 13:50","price":8712},{"date":"1397/11/25 14:00","price":8709},{"date":"1397/11/25 14:20","price":8708},{"date":"1397/11/25 14:40","price":8723},{"date":"1397/11/25 14:50","price":8724},{"date":"1397/11/25 15:10","price":8725}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399