کمترین: 
1366
بیشترین: 
1373
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1370
زمان: 
11/25 14:40
قیمت کرون نروژ امروز 25 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":1373},{"date":"1397/11/25 11:30","price":1372},{"date":"1397/11/25 11:50","price":1371},{"date":"1397/11/25 12:00","price":1369},{"date":"1397/11/25 12:10","price":1368},{"date":"1397/11/25 12:20","price":1366},{"date":"1397/11/25 12:40","price":1368},{"date":"1397/11/25 13:40","price":1366},{"date":"1397/11/25 13:50","price":1368},{"date":"1397/11/25 14:10","price":1366},{"date":"1397/11/25 14:40","price":1370}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398