کمترین: 
1785
بیشترین: 
1793
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1792
زمان: 
11/25 15:20
قیمت کرون دانمارک امروز 25 بهمن 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":1793},{"date":"1397/11/25 11:30","price":1790},{"date":"1397/11/25 12:00","price":1786},{"date":"1397/11/25 12:20","price":1785},{"date":"1397/11/25 12:40","price":1786},{"date":"1397/11/25 12:50","price":1785},{"date":"1397/11/25 13:00","price":1786},{"date":"1397/11/25 13:50","price":1789},{"date":"1397/11/25 14:00","price":1788},{"date":"1397/11/25 14:40","price":1791},{"date":"1397/11/25 15:20","price":1792}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398