کمترین: 
30621
بیشترین: 
30674
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30673
زمان: 
11/25 14:40
قیمت ریال عمان امروز 25 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 30673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":30674},{"date":"1397/11/25 11:30","price":30647},{"date":"1397/11/25 12:00","price":30621},{"date":"1397/11/25 12:30","price":30622},{"date":"1397/11/25 14:30","price":30621},{"date":"1397/11/25 14:40","price":30673}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399