کمترین: 
3249
بیشترین: 
3254
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3254
زمان: 
11/25 14:40
قیمت ریال قطر امروز 25 بهمن 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 25 بهمن 1397 , 3254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":3254},{"date":"1397/11/25 11:30","price":3251},{"date":"1397/11/25 12:00","price":3249},{"date":"1397/11/25 14:40","price":3254}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398