کمترین: 
3155
بیشترین: 
3160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3160
زمان: 
11/25 14:40
قیمت ریال عربستان امروز 25 بهمن 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 3160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":3160},{"date":"1397/11/25 11:30","price":3158},{"date":"1397/11/25 12:00","price":3155},{"date":"1397/11/25 14:40","price":3160}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398