کمترین: 
6959
بیشترین: 
6971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6971
زمان: 
11/25 14:40
قیمت منات آذربایجان امروز 25 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 6971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":6971},{"date":"1397/11/25 11:30","price":6965},{"date":"1397/11/25 12:00","price":6959},{"date":"1397/11/25 14:40","price":6971}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399