کمترین: 
176
بیشترین: 
179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
178
زمان: 
11/25 12:30
قیمت روبل روسیه امروز 25 بهمن 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":179},{"date":"1397/11/25 11:40","price":178},{"date":"1397/11/25 12:20","price":176},{"date":"1397/11/25 12:30","price":178}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398