کمترین: 
1274
بیشترین: 
1282
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1277
زمان: 
11/25 15:20
قیمت کرون سوئد امروز 25 بهمن 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1277 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":1282},{"date":"1397/11/25 11:30","price":1281},{"date":"1397/11/25 11:50","price":1280},{"date":"1397/11/25 12:00","price":1278},{"date":"1397/11/25 12:10","price":1277},{"date":"1397/11/25 12:20","price":1275},{"date":"1397/11/25 12:40","price":1277},{"date":"1397/11/25 12:50","price":1275},{"date":"1397/11/25 13:00","price":1277},{"date":"1397/11/25 13:40","price":1275},{"date":"1397/11/25 13:50","price":1277},{"date":"1397/11/25 14:20","price":1274},{"date":"1397/11/25 14:40","price":1277},{"date":"1397/11/25 15:00","price":1279},{"date":"1397/11/25 15:20","price":1277}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399