کمترین: 
159
بیشترین: 
159
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159
زمان: 
11/25 11:20
قیمت افغانی امروز 25 بهمن 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 159 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":159}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399