کمترین: 
8402
بیشترین: 
8454
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8419
زمان: 
11/25 15:20
قیمت دلار استرالیا امروز 25 بهمن 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 25 بهمن 1397 , 8419 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":8454},{"date":"1397/11/25 11:30","price":8443},{"date":"1397/11/25 11:40","price":8442},{"date":"1397/11/25 11:50","price":8431},{"date":"1397/11/25 12:00","price":8418},{"date":"1397/11/25 12:10","price":8415},{"date":"1397/11/25 12:20","price":8409},{"date":"1397/11/25 12:40","price":8410},{"date":"1397/11/25 12:50","price":8404},{"date":"1397/11/25 13:10","price":8409},{"date":"1397/11/25 13:30","price":8408},{"date":"1397/11/25 13:40","price":8403},{"date":"1397/11/25 13:50","price":8409},{"date":"1397/11/25 14:00","price":8406},{"date":"1397/11/25 14:20","price":8402},{"date":"1397/11/25 14:40","price":8421},{"date":"1397/11/25 15:00","price":8419},{"date":"1397/11/25 15:10","price":8421},{"date":"1397/11/25 15:20","price":8419}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398