کمترین: 
8915
بیشترین: 
8956
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8936
زمان: 
11/25 15:20
قیمت دلار کانادا امروز 25 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 بهمن 1397 , 8936 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":8956},{"date":"1397/11/25 11:30","price":8948},{"date":"1397/11/25 11:40","price":8946},{"date":"1397/11/25 11:50","price":8942},{"date":"1397/11/25 12:00","price":8929},{"date":"1397/11/25 12:20","price":8925},{"date":"1397/11/25 12:30","price":8923},{"date":"1397/11/25 12:40","price":8926},{"date":"1397/11/25 12:50","price":8921},{"date":"1397/11/25 13:00","price":8922},{"date":"1397/11/25 13:10","price":8925},{"date":"1397/11/25 13:20","price":8923},{"date":"1397/11/25 13:30","price":8925},{"date":"1397/11/25 13:40","price":8922},{"date":"1397/11/25 13:50","price":8925},{"date":"1397/11/25 14:00","price":8922},{"date":"1397/11/25 14:10","price":8919},{"date":"1397/11/25 14:20","price":8915},{"date":"1397/11/25 14:30","price":8918},{"date":"1397/11/25 14:40","price":8936},{"date":"1397/11/25 14:50","price":8934},{"date":"1397/11/25 15:00","price":8939},{"date":"1397/11/25 15:10","price":8934},{"date":"1397/11/25 15:20","price":8936}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398