کمترین: 
2229
بیشترین: 
2254
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2236
زمان: 
11/25 15:10
قیمت لیر ترکیه امروز 25 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 2236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:20","price":2254},{"date":"1397/11/25 11:30","price":2248},{"date":"1397/11/25 11:40","price":2245},{"date":"1397/11/25 11:50","price":2241},{"date":"1397/11/25 12:00","price":2230},{"date":"1397/11/25 12:10","price":2229},{"date":"1397/11/25 12:30","price":2234},{"date":"1397/11/25 12:40","price":2239},{"date":"1397/11/25 12:50","price":2232},{"date":"1397/11/25 13:00","price":2235},{"date":"1397/11/25 13:10","price":2231},{"date":"1397/11/25 13:20","price":2232},{"date":"1397/11/25 13:40","price":2231},{"date":"1397/11/25 13:50","price":2234},{"date":"1397/11/25 14:00","price":2235},{"date":"1397/11/25 14:10","price":2237},{"date":"1397/11/25 14:20","price":2231},{"date":"1397/11/25 14:30","price":2235},{"date":"1397/11/25 14:40","price":2240},{"date":"1397/11/25 14:50","price":2237},{"date":"1397/11/25 15:10","price":2236}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399