کمترین: 
2299000
بیشترین: 
2299000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2299000
زمان: 
11/25 11:18
قیمت نیم سکه امروز 25 بهمن 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 2299000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:18","price":2299000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399