پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1633000
بیشترین: 
1660000
قیمت تقلبی: 
1637000
زمان: 
11/25 15:05
قیمت آبشده شنبه ای امروز 25 بهمن 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1637000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:10","price":1653000},{"date":"1397/11/25 11:15","price":1651000},{"date":"1397/11/25 11:20","price":1650000},{"date":"1397/11/25 11:25","price":1653000},{"date":"1397/11/25 11:30","price":1654000},{"date":"1397/11/25 11:35","price":1657000},{"date":"1397/11/25 11:40","price":1655000},{"date":"1397/11/25 11:45","price":1654000},{"date":"1397/11/25 11:50","price":1658000},{"date":"1397/11/25 11:55","price":1655000},{"date":"1397/11/25 12:05","price":1656000},{"date":"1397/11/25 12:15","price":1654000},{"date":"1397/11/25 12:20","price":1660000},{"date":"1397/11/25 12:25","price":1653000},{"date":"1397/11/25 12:30","price":1654000},{"date":"1397/11/25 12:40","price":1652500},{"date":"1397/11/25 12:45","price":1652000},{"date":"1397/11/25 12:55","price":1651500},{"date":"1397/11/25 13:00","price":1651000},{"date":"1397/11/25 13:05","price":1648000},{"date":"1397/11/25 13:15","price":1649000},{"date":"1397/11/25 13:20","price":1648000},{"date":"1397/11/25 13:25","price":1646000},{"date":"1397/11/25 13:30","price":1644000},{"date":"1397/11/25 13:40","price":1639000},{"date":"1397/11/25 13:45","price":1642000},{"date":"1397/11/25 13:55","price":1641000},{"date":"1397/11/25 14:00","price":1642000},{"date":"1397/11/25 14:05","price":1640000},{"date":"1397/11/25 14:15","price":1636000},{"date":"1397/11/25 14:25","price":1638000},{"date":"1397/11/25 14:30","price":1637500},{"date":"1397/11/25 14:35","price":1633000},{"date":"1397/11/25 14:45","price":1635000},{"date":"1397/11/25 14:50","price":1636000},{"date":"1397/11/25 14:55","price":1637000},{"date":"1397/11/25 15:00","price":1635000},{"date":"1397/11/25 15:05","price":1637000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398