پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1867240
بیشترین: 
1895510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1871660
زمان: 
11/25 15:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 25 بهمن 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1871660 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:10","price":1889330},{"date":"1397/11/25 11:25","price":1892420},{"date":"1397/11/25 11:30","price":1891980},{"date":"1397/11/25 11:35","price":1892420},{"date":"1397/11/25 11:45","price":1891090},{"date":"1397/11/25 11:50","price":1891530},{"date":"1397/11/25 11:55","price":1892860},{"date":"1397/11/25 12:00","price":1893740},{"date":"1397/11/25 12:05","price":1894180},{"date":"1397/11/25 12:15","price":1895510},{"date":"1397/11/25 12:20","price":1893300},{"date":"1397/11/25 12:25","price":1893740},{"date":"1397/11/25 12:30","price":1892420},{"date":"1397/11/25 12:35","price":1893300},{"date":"1397/11/25 12:40","price":1893740},{"date":"1397/11/25 12:45","price":1891090},{"date":"1397/11/25 12:55","price":1890210},{"date":"1397/11/25 13:05","price":1889330},{"date":"1397/11/25 13:10","price":1887120},{"date":"1397/11/25 13:15","price":1888000},{"date":"1397/11/25 13:20","price":1888440},{"date":"1397/11/25 13:25","price":1885790},{"date":"1397/11/25 13:30","price":1882700},{"date":"1397/11/25 13:35","price":1880490},{"date":"1397/11/25 13:40","price":1881380},{"date":"1397/11/25 13:45","price":1883140},{"date":"1397/11/25 13:55","price":1881380},{"date":"1397/11/25 14:05","price":1880930},{"date":"1397/11/25 14:10","price":1876080},{"date":"1397/11/25 14:15","price":1874310},{"date":"1397/11/25 14:25","price":1876080},{"date":"1397/11/25 14:30","price":1874310},{"date":"1397/11/25 14:35","price":1869890},{"date":"1397/11/25 14:40","price":1867240},{"date":"1397/11/25 14:45","price":1871220},{"date":"1397/11/25 14:50","price":1872100},{"date":"1397/11/25 14:55","price":1871660},{"date":"1397/11/25 15:00","price":1872100},{"date":"1397/11/25 15:05","price":1870780},{"date":"1397/11/25 15:10","price":1871660}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398