پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1612000
بیشترین: 
1619100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1614900
زمان: 
11/25 15:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 25 بهمن 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 1614900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 11:10","price":1618900},{"date":"1397/11/25 11:15","price":1619100},{"date":"1397/11/25 11:25","price":1617600},{"date":"1397/11/25 11:30","price":1617300},{"date":"1397/11/25 11:35","price":1617700},{"date":"1397/11/25 11:40","price":1617900},{"date":"1397/11/25 11:45","price":1616900},{"date":"1397/11/25 11:50","price":1617100},{"date":"1397/11/25 11:55","price":1614700},{"date":"1397/11/25 12:00","price":1614600},{"date":"1397/11/25 12:05","price":1615000},{"date":"1397/11/25 12:15","price":1613000},{"date":"1397/11/25 12:20","price":1612500},{"date":"1397/11/25 12:25","price":1613200},{"date":"1397/11/25 12:30","price":1612200},{"date":"1397/11/25 12:35","price":1612000},{"date":"1397/11/25 12:45","price":1613300},{"date":"1397/11/25 13:00","price":1613500},{"date":"1397/11/25 13:10","price":1613000},{"date":"1397/11/25 13:15","price":1613200},{"date":"1397/11/25 13:20","price":1612400},{"date":"1397/11/25 13:25","price":1612900},{"date":"1397/11/25 13:35","price":1612800},{"date":"1397/11/25 13:40","price":1612700},{"date":"1397/11/25 13:45","price":1613100},{"date":"1397/11/25 13:55","price":1612500},{"date":"1397/11/25 14:00","price":1612600},{"date":"1397/11/25 14:10","price":1612200},{"date":"1397/11/25 14:25","price":1612500},{"date":"1397/11/25 14:30","price":1613100},{"date":"1397/11/25 14:35","price":1615200},{"date":"1397/11/25 14:40","price":1615700},{"date":"1397/11/25 14:45","price":1615200},{"date":"1397/11/25 15:00","price":1615500},{"date":"1397/11/25 15:05","price":1615100},{"date":"1397/11/25 15:10","price":1614900}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398