کمترین: 
13900
بیشترین: 
13900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900
زمان: 
11/25 10:30
قیمت یورو امروز 25 بهمن 1397
قیمت یورودر تاریخ 25 بهمن 1397 , 13900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 10:30","price":13900}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399