کمترین: 
2474.9
بیشترین: 
2474.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2474.9
زمان: 
11/25 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 25 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 2474.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":2474.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398