کمترین: 
3093.6
بیشترین: 
3093.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3093.6
زمان: 
11/25 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 بهمن 1397 , 3093.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":3093.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398