کمترین: 
3009.7
بیشترین: 
3009.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3009.7
زمان: 
11/25 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 25 بهمن 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 3009.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":3009.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399