کمترین: 
351.5
بیشترین: 
351.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.5
زمان: 
11/25 09:20
قیمت دینار عراق امروز 25 بهمن 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 351.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":351.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398