کمترین: 
10923.1
بیشترین: 
10923.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.1
زمان: 
11/25 09:20
قیمت ریال عمان امروز 25 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 بهمن 1397 , 10923.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":10923.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398