کمترین: 
13801.3
بیشترین: 
13801.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13801.3
زمان: 
11/25 09:20
قیمت دینار کویت امروز 25 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 بهمن 1397 , 13801.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/25 09:20","price":13801.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399